h

Obrazovanje

EDUKACIJA

EIBOARD Education Solution je pametno učioničko rješenje koje u okviru nastavnog plana i programa uključuje nov i inovativan način nastavnog procesa i predavanja primjenom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija sa ciljem povećanja inovativnosti i saradnje u nastavnom procesu, obezbjeđenja bolje komunikacije između nastavnika i učenika. i podizanje ukupne efikasnosti učenja.To je ujedno i pametan način podučavanja usmjerenog na učenike, izgrađen da omogući interaktivno učenje.

Help Teachers

• Obogatiti planiranje nastave i iskustva nastavnika u nastavi.

Zainteresovati učenike čineći učenje zabavnim.

Poboljšati iskustva učenika u učionici diverzifikacijom aktivnosti učenja.

Poboljšati ishode učenja učenika, kako za predmet, tako i u širem kontekstu.

Omogućiti nastavnicima da integrišu tehnologiju u svoje učionice.

Pomozite studentima

Da bude od koristi za sve tipove učenika

Lako naučiti koristeći modernu tehnologiju

Za aktivno učešće u nastavi

Za interakciju sa nastavnicima koristeći ručne pametne terminale u nastavi

Pregledati nastavni proces nakon nastave

Pomozite roditeljima

Da znaju šta su njihova djeca naučila na nastavi i da im pomognu na kursevima

Da saznaju više o uslovima učenja njihove djece